Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 
English Polski

Polityka jakości

,,Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna realizuje budowy na których realizowane są obiekty inżynierskie i hydrotechniczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Firma świadczy usługi budowlane w zakresie robót drogowo-mostowych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, fundamentowych, specjalistycznych i kubaturowych.

Budowa dużych obiektów wymaga zapewnienia pełnej zgodności z projektem, z wymogami technologii i przepisami prawa, wiąże się także z zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzkiego - stąd konieczność zapewnienia skutecznego, systemowego nadzoru nad prowadzonymi działaniami.

Zarząd „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna świadoma odpowiedzialności wynikającej z zakresu prowadzonej działalności, w ramach wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w systemie 2+ i systemu zarządzania procesami spawalniczymi zgodnego z wymogami normy PN-EN 3834-2:2007 zobowiązuje się w imieniu wszystkich pracowników do:

  • utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług i do ciągłego doskonalenia realizowanych działań, w tym działań związanych z procesami spawalniczymi, w odniesieniu do jakości, środowiska, BHP oraz do ciągłej poprawy wyników w tym zakresie,
  • pełnej współpracy z Klientem w celu maksymalnego spełnienia jego oczekiwań i wymagań,
  •  śledzenia postępu technicznego w dziedzinie robót hydrotechnicznych, inżynieryjnych, drogowo- mostowych i ogólnobudowlanych i wdrażania nowych technologii w tym zakresie,
  • spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości, środowiska, BHP i innych obowiązujących przepisów i wymogów,
  • zapobiegania urazom, schorzeniom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym pracowników i wszystkich innych osób związanych z działaniami firmy, a także do stałej poprawy stanu BHP,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i minimalizacji wpływów środowiskowych podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz jakości, środowiska i BHP,
  • zapewnienia zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001, PN -N 18001, OHSAS 18001,
  • zapewnienia zgodności systemu zarządzania procesami spawalniczymi podczas wyrobu, montażu i konserwacji budowlanych konstrukcyjnych wyrobów metalowych zgodnie z wymogami norm serii PN- EN 1090 i PN-EN ISO 3834-2:2007,
  • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji wszystkich działań wynikających z niniejszej polityki.

Za skuteczność systemu zarządzania odpowiada każdy pracownik w ramach swojego zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a nadzór nad całością systemu sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością reprezentując w tym zakresie Zarząd „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna.

 

                                                                                                         Za Zarząd
 Dyrektor Spółki Członek Zarządu
                                                                                                   mgr Marcin Konarzewski
Szczecin, dnia 14.12. 2012 r.

 

Powrót >>

Należymy do:

  Polski kongres drogowy   Unia dla przedsiębiorczych

Polski Związek Pracodawców BudownictwaPolish Cluster of Constraction ExportersOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa    Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie    Unia Europejska