Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 
English Polski

Polityka jakości

 „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna realizuje budowy na których realizowane są obiekty inżynierskie i hydrotechniczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Firma świadczy usługi budowlane w zakresie robót drogowo-mostowych, sanitarnych, wodno -kanalizacyjnych, fundamentowych, specjalistycznych i kubaturowych.  Budowa dużych obiektów wymaga zapewnienia pełnej zgodności z projektem, z wymogami technologii i przepisami prawa, wiąże się także z zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzkiego – stąd konieczność zapewnienia skutecznego, systemowego nadzoru nad prowadzonymi działaniami.
 Zarząd „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna świadoma odpowiedzialności wynikającej z zakresu prowadzonej działalności, w ramach wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w systemie 2+ i systemu zarządzania procesami spawalniczymi zgodnego z wymogami normy PN-EN 3834-2:2007 zobowiązuje się w imieniu wszystkich pracowników do:
 • utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług i do ciągłego doskonalenia realizowanych działań, w tym działań związanych z procesami spawalniczymi, w odniesieniu do jakości, środowiska, BHP oraz do ciągłej poprawy wyników w tym zakresie,
 • pełnej współpracy z Klientem w celu maksymalnego spełnienia jego oczekiwań i wymagań, poprzez:
 • - wykorzystanie najistotniejszych czynników mogących wpłynąć na wspólne relacje i cele , uzyskane na podstawie regularnej obserwacji i analizy wspólnego otoczenia Klienta i firmy,  miejsca pracy, środowiska i wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku, w celu pełnego wykorzystania się szans,  poradzenia sobie z trudnościami i uniknięcia zagrożeń,
 • śledzenia postępu technicznego w dziedzinie robót hydrotechnicznych, inżynieryjnych, drogowo-mostowych i ogólnobudowlanych i wdrażania nowych technologii w tym zakresie,
 • spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości, środowiska, BHP i innych obowiązujących przepisów i wymogów, zapobiegania urazom, schorzeniom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym pracowników i wszystkich innych osób związanych z działaniami firmy, a także do stałej poprawy stanu BHP,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i minimalizacji wpływów środowiskowych podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych, w tym także ciągłego dążenia do  ograniczenia zbędnego zużycia szeroko rozumianej energii m.in.: energii elektrycznej, sprzyjając poprawie efektywności energetycznej firmy,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz jakości, środowiska i BHP,
 • zapewnienia zgodności systemu zarządzania z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001, PN -N 18001, OHSAS 18001, i ciągłym podnoszeniu jego efektywności,
 • zapewnienia zgodności systemu zarządzania procesami spawalniczymi podczas wyrobu, montażu i konserwacji budowlanych konstrukcyjnych wyrobów metalowych zgodnie z wymogami norm serii PN-EN 1090 i PN-EN ISO 3834-2:2007,
 • przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane: Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE,
 • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji wszystkich działań wynikających z niniejszej polityki.
 
Za skuteczność systemu zarządzania odpowiada każdy pracownik w ramach swojego zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a nadzór nad całością systemu sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością reprezentując w tym zakresie Zarząd „Energopol-Szczecin” Spółka Akcyjna.
                                                                                                                        
 
  Za Zarząd
                                                               Dyrektor Spółki Członek Zarządu
Marcin Konarzewski
Szczecin, dnia 28.08.2018r.
 

 

Powrót >>

Należymy do:

  Polski kongres drogowy   Unia dla przedsiębiorczych

Polski Związek Pracodawców BudownictwaPolish Cluster of Constraction ExportersOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa    Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie    Unia Europejska